O MovieStarPlanet

MovieStarPlanet jest wesołym i bezpiecznym miejscem w sieci, w którym dzieci mogą się bawić ucząc jednocześnie języka angielskiego. MovieStarPlanet stawia dzieciom wyzwanie bycia kreatywnym podczas nauki języka, żeby mogły rozwijać umiejętność pisania w języku angielskim w zabawny i nowatorski sposób.

MovieStarPlanet jest siecią społeczną gdzie dzieci i młodzież mogą pracować razem ze swoimi przyjaciółmi żeby stworzyć niewielkie animowane kreskówki. Tekst w kreskówkach jest pisany w języku angielskim i w ten sposób dzieci mogą ćwiczyć swoją umiejętność pisania w tym języku. MovieStarPlanet jest połączeniem Facebook oraz YouTube z dodatkiem wymagań naukowych.

Na MovieStarPlanet każde dziecko stwarza wirtualną gwiazdę filmową której używa w kreskówkach razem z gwiazdami stworzonymi przez ich przyjaciół. Dzieci mogą dzielić się swoimi kreskówkami z innymi oraz oglądać filmy swoich przyjaciół.

Opierając się na popularności kreskówek, wirtualna gwiazda filmowa będzie nagradzana wirtualną sławą oraz pieniędzmi, które oferują nowe możliwości w następnych filmach. MovieStarPlanet zapewnia stały rozwój wirtualnej gwiazdy filmowej oraz istotny element zabawy i konkurowania do której zachęca dzieci.

MovieStarPlanet było początkowo rozwijane z finansowym wsparciem Duńskiego Ministerstwa Technologii Naukowej i Innowacji oraz we współpracy z Duńskim Uniwersytetem Edukacyjnym i wieloma mianowanymi nauczycielami ze szkół podstawowych.

Referencje

'Badania dowodzą, że dzieci uczą się angielskiego podczas kontaktu oraz grania w gry online w wolnym czasie. MovieStarPlanet jest nową, obiecującą przestrzenią w sieci, która zapewnia dzieciom możliwość zabawy, kontaktu oraz tworzenia podczas gdy rozwijają swoje zdolności językowe.'
Bente Meyer, Associate Professor, PhD, Department of Curriculum Research at the Danish School of Education.


'MovieStarPlanet jest motywujące i inspirujące dla dzieci pomiędzy 10-14 rokiem życia. MovieStarPlanet zapewnia dużo dobrych możliwości i jest świetnym narzędziem dla rozwijania dziecięcych możliwości językowych, zarówno pisemnych jak i ustnych.'
Gitte Tjellesen, nauczycielka języka angielskiego, Maglegaardsskolen in Gentofte, Dania.

Więcej informacji?

Więcej informacji można przeczytać w przewodniku użytkownika MovieStarPlanethere.

Resztę pytań na temat pomocy technicznej proszę kierować na adres mail do support@moviestarplanet.pl

W sprawie reklam i zapytań biznesowych prosze o kontakt mailowy contact@moviestarplanet.com